Actualitat

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

En data 3 d'octubre la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda concedir les subvencions per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023. 

03 mai 2024

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral de l’Ajuntament de La Morera de Montsant

23 oct 2023

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA , LES TERRES DE L'EBRE I EL BAIX PENEDES 2023

A proposta de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 17 d’octubre de 2023, va aprovar per unanimitat la concessió de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2023.
 

09 oct 2023

SUBVENCIONS DIVERSES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

Des del mes de juny de 2023, la Diputació ha anat concedint diverses subvencions de concurrència competitiva. 
A La Morera de Montsant, fins el 3 d'octubre, són les següents: 

06 jun 2023

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2023

Aprovació de la subvenció PAM 2023, de la Diputació de Tarragona

21 des 2022

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

En data 22 de novembre de 2022, per Acord de Junta de Govern, la Diputació de Tarragona va aprovar la subvenció següent a favor de l'Ajuntament de La Morera de Montsant: 
- Subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022

I per Acord de Junta de Govern del dia 13 de desembre de 2022, la Diputació de Tarragona va aprovar dues subvencions més a favor de l'Ajuntament de La Morera de Montsant: 
- Subvenció dels interessos de préstecs 2022.
- Subvenció per la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022.

11 des 2022

SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D'INTERES CIUTADA

Concessió de la subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà 2022

Durant aquest mes de novembre de 2022, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà 2022

31 oct 2022

SUBVENCIONS DIPUTACIO: Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022

De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern del dia 4 d’octubre de 2022 de la Diputació de Tarrgona, va atorgar les subvencions per transició energètica i Acció climàtica. 
 

20 oct 2022

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions excepcionals 2022

Durant aquest mes d'octubre de 2022, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022.

 

03 oct 2022

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE SALUT PUBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES , 2022

Concessió de la subvenció destinada a generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a l'any 2022.

Durant el mes de setembre de 2022, per acord de Junta de Govern, es va concedir la subvenció destinada a generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a l'any 2022.

El dia 20 de setembre, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions abans mencionades. 


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal