Planejament d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Podeu consultar el contigunt del Pla d'ordenació urbanística municipal de La Morera de Montsant, al següent enllaç: 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=233472&fromPage=loadAvancada

 

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal