Actualitat

20 oct 2022

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions excepcionals 2022

Durant aquest mes d'octubre de 2022, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022.

 

Durant el mes d'octubre de 2022, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022.

A La Morera de Montsant, han quedat de la següent manera: 
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Canvi Skimers i tubs piscina municipal
Pressupost Elegible: 15.331,45 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 15.024,82 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46201-01

Concepte: Impermeabilització dipòsit aigua potable Scala Dei
Pressupost de l’actuació: 21.316,28 euros
Pressupost Elegible: 17.616,76 euros (*)
% concedit: 98,00%
Import concedit: 17.264,42 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76200-01
(*) Elegible parcial es dedueixen l'IVA (3.699,52 €)

Concepte: Canvi del clorador d'aigua potable
Pressupost de l’actuació: 5.262,29 euros
Pressupost Elegible: 4.349,00 euros (*)
% concedit: 98,00%
Import concedit: 4.262,02 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76200-01
(*) Elegible parcial es dedueixen l'IVA (913,29 €) 


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal