Actualitat

08 nov 2021

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions excepcionals 2021

En data 26 d'octubre de 2021, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021.

A La Morera de Montsant, aquesta subvenció ha quedat de la següent manera:

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Canvi clorador de Scala Dei
Pressupost Elegible: 4.249,00 euros (*)
Pressupost Mínim a Executar: 5.141,29 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 4.036,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01
(*) S'ha descomptat de l'import del pressupost de l'actuació l'IVA deduïble de l'actuació per import de 892,29 €

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament del camí de San Blai
Pressupost Elegible: 2.627,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.627,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.495,65 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Despeses excepcionals temporal Filomena
Pressupost Elegible: 4.679,57 euros (*)
Pressupost Mínim a Executar: 4.679,57 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.445,59 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

(*) S'ha descomptat del pressupost de l'actuació l'import de 427,30 € no subvencionable del dinars i estada voluntaris per no tractar-se de despeses directament relacionades amb l'execució de l'actuació. Aquesta reducció en l'import elegible ha fet minorar l'import de la subvenció a concedir

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Canvi bombament piscina municipal
Pressupost Elegible: 2.094,51 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.093,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.989,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament placeta del c/ la Font
Pressupost Elegible: 8.457,40 euros
Pressupost Mínim a Executar: 8.457,40 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 8.034,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01


 


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal