Actualitat

10 gen 2021

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA

Aprovació definitiva de les subvencions excepcionals de la Diputació de Tarragona
 

Arrel de l'aiguat de l'octubre 2019, el DANA, i el de gener de 2020, el GLORIA, el TM de La Morera de Montsant va tenir diversos desperfectes en camins i infrastructures del municipi. És per això que, entre d'altres entitats, la Diputació va treure una subvenció, a la que l'Ajuntament s'hi va acollir.  

En data 22 de desembre, per acord de Junta de Govern, s'ha resolt la corresponent concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.

Tal i com s'ha concedit, aquesta subvenció ha quedat de la següent manera: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament desperfectes causats aiguats Dana
Pressupost Elegible: 19.734,85 euros
Pressupost mínim a executar: 19.734,85
% concedit: 45,00%
Import concedit: 8.880,68 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-76200-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament dels camins afectats temporal Glòria
Pressupost Elegible: 10.431,64 euros
Pressupost mínim a executar: 10.431,64
% concedit: 81,66%
Import concedit: 8.518,20 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-76200-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament dels camins afectats temporal Glòria
Pressupost Elegible: 10.431,64 euros
Pressupost mínim a executar: 28.659,64
% concedit: 81,66%
Import concedit: 23.402,70 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-46201-01


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal