Actualitat

10 gen 2021

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA

Aprovació definitiva de les subvencions excepcionals de la Diputació de Tarragona
 

Arrel de l'aiguat de l'octubre 2019, el DANA, i el de gener de 2020, el GLORIA, el TM de La Morera de Montsant va tenir diversos desperfectes en camins i infrastructures del municipi. És per això que, entre d'altres entitats, la Diputació va treure una subvenció, a la que l'Ajuntament s'hi va acollir.  

En data 22 de desembre, per acord de Junta de Govern, s'ha resolt la corresponent concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.

Tal i com s'ha concedit, aquesta subvenció ha quedat de la següent manera: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament desperfectes causats aiguats Dana
Pressupost Elegible: 19.734,85 euros
Pressupost mínim a executar: 19.734,85
% concedit: 45,00%
Import concedit: 8.880,68 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-76200-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament dels camins afectats temporal Glòria
Pressupost Elegible: 10.431,64 euros
Pressupost mínim a executar: 10.431,64
% concedit: 81,66%
Import concedit: 8.518,20 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-76200-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament dels camins afectats temporal Glòria
Pressupost Elegible: 10.431,64 euros
Pressupost mínim a executar: 28.659,64
% concedit: 81,66%
Import concedit: 23.402,70 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-46201-01

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal