Actualitat

09 oct 2023

SUBVENCIONS DIVERSES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

Des del mes de juny de 2023, la Diputació ha anat concedint diverses subvencions de concurrència competitiva. 
A La Morera de Montsant, fins el 3 d'octubre, són les següents: De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, el 20 de juny de 2023, la Junta de govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar, entre d’altres les següents subvencions.

Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023.
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Aigua 2023
Número d'expedient: 8004330008-2023-0006727
Pressupost Elegible: 6.478,00 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 6.348,44 euros
Observacions: S'accepta la despesa elegible amb IVA inclòs, excepte per les actuacions que el beneficiari fa constar que se'l dedueix.
 
Subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023.
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Línia 2 socorrisme piscines
Número d'expedient: 8004330008-2023-0006617
Pressupost Elegible: 7.960,00 euros
% concedit: 82,73%
Import concedit: 6.585,54 euros
 
De conformitat amb la proposta de Cultura, el 20 de juny de 2023, la Junta de govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar, entre d’altres les següents subvencions.
Subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023.
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Actes culturals a la Morera de Montsant
Número d'expedient: 8004330008-2023-0004806
Pressupost Elegible: 14.050,00 euros
% concedit: 91,41%
Import concedit: 12.843,31 euros
Aplicació pressupostària: 2023-2010-334-46200-01
 
De conformitat amb la proposta d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions, el 26 de setembre de 2023, la Junta de govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar, entre d’altres les següents subvencions.
Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023.
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjaments faroles malmeses ventades març-23
Número d'expedient: 8004330008-2023-0012803
Pressupost Elegible: 2.314,04 euros
% concedit: 97,97%
Import concedit: 2.267,00 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46201-01
 
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament diversos per les ventades març 2023
Número d'expedient: 8004330008-2023-0012768
Pressupost Actuació: 2.879,61 euros
Pressupost Elegible: 2.427,09 euros (*)
% concedit: 98,00%
Import concedit: 2.378,54 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46201-01
 (*) Elegible parcial IVA deduïble per 452,52 €
 
De conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, el 3 d’octubre de 2023, la Junta de govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar, entre d’altres les següents subvencions.

Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023.
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics
Número d'expedient: 8004330008-2023-0006618
Pressupost Elegible: 5.620,00 euros
% concedit: 86,50%
Import concedit: 4.861,45 euros

Subvencions per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023.
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: PAESC
Número d'expedient: 8004330008-2023-0008422
Pressupost Elegible: 48.301,95 euros
% concedit: 91,11%
Import concedit: 44.008,20 euros
 


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal