Actualitat

31 oct 2022

SUBVENCIONS DIPUTACIO: Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022

De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern del dia 4 d’octubre de 2022 de la Diputació de Tarrgona, va atorgar les subvencions per transició energètica i Acció climàtica. 
 

De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern del dia 4 d’octubre de 2022, per unanimitat acorda, entre d'altres, la concessió següent a La Morera de Montsant:
 
Beneficiari:                                        Ajuntament de la Morera de Montsant                                          
Municipi:                                            La Morera de Montsant                                        
Concepte:                                          Línia 2 - PAESC                     
Pressupost Elegible:                       36.007,75 euros
Despesa mínima a justificar:          35.110,72 euros                                      
concedit:                                           98,00%                           
Import concedit:                               34.408,50 euros
 
Beneficiari:                                       Ajuntament de la Morera de Montsant                                           
Municipi:                                           La Morera de Montsant                                        
Concepte:                                         Línia 1 - Incendis                      
Pressupost Elegible:                      15.265,87 euros         
Despesa mínima a justificar:         15.265,87 euros                                       
concedit:                                          98,00%                               
Import concedit:                              14.960,55 euros

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal