Actualitat

26 nov 2021

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: PAM 2021

El 23 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència Municipal del PAM 2021.

El 23 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència Municipal del PAM 2021.
A La Morera de Montsant, la concessió consta de: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46221-01
 
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Renovació senyalització i mobiliari urbà
Pressupost Elegible: 48.270,65 euros
% concedit: 75,00%
Import concedit: 36.202,99 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-76221-01


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal