Actualitat

04 mar 2022

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el desembre de 2021, la Diputació de Tarragona ha aprovat diverses subvencions, sol·licitades el 2021. 

 

Entre l'octubre i el desembre de 2021, la Diputació de Tarragona ha aprovat diverses subvencions, sol·licitades el 2021. 

A La Morera de Montsant, li corresponen les següents: 

El 5 d'octubre de 2021, per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, s'han aprovat les Subvencions per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021: 
Concepte:
Activitats culturals post-pandèmia
Pressupost Elegible: 9.700,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 9.700,00 euros
% concedit: 75,00%
Import concedit: 7.275,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-2010-334-46200-01


El 14 de desembre de 2021, per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, s'han aprovat les Subvencions per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021: 
Concepte: Residus
Pressupost Elegible: 43.147,04 euros
Pressupost mínim a executar: 10.191,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.682,00 euros

Concepte: PAESC
Pressupost Elegible: 10.404,94 euros
Pressupost mínim a executar: 10.079,27 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.575,30 euros


El 21 de desembre de 2021, per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, s'han aprovat les Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021:  
Concepte:
Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 8.060,98 euros
Pressupost mínim a executar: 7.004,99 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.654,50 euros

Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública
Pressupost Elegible: 15.069,13 euros
Pressupost mínim a executar: 10.911,56 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.365,98 euros
Observacions: No s'accepta com a despesa subvencionable el tractament de malalties dels gats que es trobin al carrer, per ser una actuació no subvencionable d'acord amb la convocatòria.
De les actuacions tipus 2.6, només s'accepta com a despesa subvencionable la senyalització relativa als accessos als espais naturals així com recomanacions relacionades amb la protecció de la salut pública i de l'espai, d'acord amb la convocatòria.


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal