Actualitat

06 jun 2023

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2023

Aprovació de la subvenció PAM 2023, de la Diputació de Tarragona

El 14 de febrer de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar les planificacions i va concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2023. (PAM 2020-2023).

A La Morera de Montsant, la concessió consta de: 
 
Concepte: Renovació paviments i serveis 6a fase Morera de M.
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022570
Pressupost Actuació: 193.872,31 euros
Pressupost Elegible: 189.331,58 euros*
% concedit: 20,34%
Import concedit: 38.502,81 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-76223-01
* No són elegibles els conceptes següents: L'IVA per ser deduïble i les xarxes de telefonia i de baixa tensió, per ser treballs a executar en xarxes que no són de titularitat municipal.

Concepte: Adq. maquinària neteja i desinfecció via pública
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022568
Pressupost Elegible: 43.560,00 euros
% concedit: 94,77%
Import concedit: 41.283,80 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-76223-01

Concepte: Despeses corrents
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022567
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal