Actualitat

04 mar 2022

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció PAM 2022, per part de la Diputació de Tarragona 

El 22 de febrer de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 i va concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023).

A La Morera de Montsant, la concessió consta de: 
 
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46222-01
 
Concepte: Amortització anticipada del préstec obert amb BBVA
Pressupost Elegible: 32.784,13 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 32.784,13 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01
 
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Renovació paviments i serveis 6a fase Morera de M.
Pressupost actuació: 152.221,96 euros
Pressupost Elegible: 148.973,31 euros*
% concedit: 29,87%
Import concedit: 44.494,32 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01
* No són elegibles els conceptes següents: Xarxes de telefonia, baixa tensió i IVA deduïble

 


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal