Actualitat

Licitació de les obres "Reparació de les cobertes del local social de Scala Dei"

L'Ajuntament hem de contractar l'obra "Reparació de les cobertes del local social de Scala Dei". 

L'Ajuntament hem de contractar l'obra "Reparació de les cobertes del local social de Scala Dei". 

Us deixem adjunts el projecte de l'obra, l'anunci i el plec de clàusules per tal que, tothom que hi estigui interessat pugui obtenir la documentació per participar-hi. 


Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal