Actualitat

26 mar 2018

CONCESSIÓ DEL PAM DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Concessió del Pla d'Acció Municipal de 2017, en la que s'ha demanat subvenció per manteniment de despeses habituals, per la inversió que s'ha de realitzar de carrers i pel Sou del Secretari Interventor.

El passat 15 de desembre, la Diputació va concedir les subvencions corresponents al PAM 2017, per Acord de la Junta de Govern. 

A La Morera de Montsant li va correspondre la quantitat de 95.023 €, repartits de la següent manera:

- Per Inversions, per tal de fer una nova pavimentació i renovació dels serveis del C/Major, les places  i el C/La Font, l'import és de 75.000 €, és un projecte que esperem executar durant el 2018, i l'import total de l'obra és de 194.771,97.
- Per Despesa corrent, fet que ajuda a sufragar les despeses ordinàries i de manteniment ordinari de l'ajuntament, l'import és de 10.023 €, que en el nostre cas es justifica mitjançant factures d'energia elèctrica.
- Pel sosteniment del lloc de Secretaria Intervenció, l'import és de 10.000 €.
 

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal