Actualitat

04 des 2018

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2018

Durant l'any 2018, l'Ajuntament ha sol·licitat, com cada any, a la Diputació de Tarragona, diverses subvencions, tant de Cultura, com de Medi Ambient, com de col·laboració en general amb l'Ajuntament.
Des del mes de juny hi ha hagut un degoteig de concessions, que a continuació es detallen.

Aquest any 2018, l'Ajuntament ha sol·licitat, com cada any, a la Diputació de Tarragona, diverses subvencions, tant de Cultura, com de Medi Ambient, com de col·laboració en general amb l'Ajuntament.
Les que s'han concedit des del mes de juny han estat les següents:
- El 23 de juliol, per les actuacions per controlar les plagues, animals peridomèstics i/o control d'animals domèstics  abandonats
- El 27 de juliol, per actuacions de prevenció local d’incendis forestals
- El 30 de juliol, pels consultoris mèdics (manteniment DEA's) i per la prevenció d'incendis
- El 9 de juliol, per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua potable.
- El 16 de juliol, pels programes i activitats culturals i per les inversions d'equipaments culturals.
- El 29 de juny, pels sous dels socorristes a la piscina municipal
- El 29 d'octubre per subvenció extraordinària de cultura

També estan sol·licitades les subvencions següents
- Pel 100% dels interessos del prèstec que tenim obert.
- Per la col·laboració en el llibret de la Festa Major 2018.
- Pel PAES amb el que es realitzarà el canvi i millora de les làmpades de l'enllumenat públic
- També s'han demanat de manera excepcional dues subvencions, una pel canvi d'una bomba d'impulsió d'aigua i l'altre per la neteja de la caseta de predepuració d'Scala Dei, ja que va quedar colapsada amb una de les pluges abundants d'enguany. 

PEXI: El 26 de setembre, la Diputació de Tarragona va concedir un import 5.532,00 € a l'Ajuntament de la Morera de Montsant, per l'adquisició d'equipaments informàtics. Això representa un 93,96% del cost total de l'inversió, que és de 5.887,82 €.

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal