Actualitat

01 oct 2019

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2019

Durant l'any 2019, l'Ajuntament ha sol·licitat, com cada any, a la Diputació de Tarragona, diverses subvencions, tant de Cultura, com de Medi Ambient, com de col·laboració en general amb l'Ajuntament.
Des del mes de juny hi ha hagut un degoteig de concessions, que a continuació es detallen.

Aquest any 2019, l'Ajuntament ha sol·licitat, com cada any, a la Diputació de Tarragona, diverses subvencions, tant de Cultura, com de Medi Ambient, com de col·laboració en general amb l'Ajuntament.
Les que s'han concedit des del mes de juny han estat les següents:
- El 14 de juny, de Cultura, per arreglar la teulada del local social de Scala Dei, la quantitat de 5.000,00 €, tenint que justificar-ne 5.263,16 €.
- El 14 de juny, de Cultura, per les activitats culturals anuals, la quantitat de 392,08, tenint que justificar-ne 1.960,46 €
- El 14 d'agost, de Medi Ambient, per sufragar les despeses dels socorristes de la Piscina Municipal, la quantitat de 5.3.69,31 €, tenint que justificar la quantitat de 5.651,90 €.
- El 24 de setembre, de Medi Ambient, pel Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), s'haurà de realitzar el canvi de bombetes de l'edifici de l'Ajuntament i del local social d'Scala Dei, i atorguen la quantitat de 11.632,50 €, tenint que gastar-ne 12.244,73 €

- El 19 de juliol, de Cooperació Local, s'ha concedit el PAM, amb la quantitat de 21.682,06 € pel local social de Scala Dei, tenint que justificar-ne 41.449,57 € i 4.679,94 € per sufragar les despeses de la Secretaria Interventora, tenint que justificar-ne el mateix import.

També estan sol·licitades o es sol·licitaran en breu les subvencions següents
- Per la captura i esterilització de colonies de gats.
- Pel manteniment dels DEA's de La Morera de Montsant i Scala Dei
- Per la prevenció d'incendis amb la neteja de franges de camins.
- Per la detecció i reparació de fuites d'aigua a la piscina.
- Per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.
- Pel 100% dels interessos del prèstec que tenim obert.
- Pels aiguats de l'octubre de 2018
 

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal