Actualitat

12 mai 2020

CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA PENDENTS DE L'ANY 2019

Durant l'any 2019, l'Ajuntament ha sol·licitat, com cada any, a la Diputació de Tarragona, diverses subvencions, tant de Cultura, com de Medi Ambient, com de col·laboració en general amb l'Ajuntament. Ens en quedaven pendents de confirmar unes quantes.

- Per la captura i esterilització de colonies de gats.

Subvenció concedida per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica. Convocatòria 2019. 
Concepte: Peridomèstics
Import concedit: 1.009,88 €
Per acord de data 1/10/2019


- Pel manteniment dels DEA's de La Morera de Montsant i Scala Dei

Subvenció concedida per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2019.
Concepte: Consultoris
Import concedit: 1.123,89 €
Per acord de data 1/10/2019


- Per la prevenció d'incendis amb la neteja de franges de camins.

Subvenció concedida per al finançament d’actuacions de prevenció local d’ incendis forestals. Convocatòria 2019.
Concepte: Incendis forestals

Import concedit: 9.474,04 €
Per acord de data 1/10/2019


- Per la detecció i reparació de fuites d'aigua a la piscina.

Subvencions de caràcter excepcional 2019.
Concepte: Reparació de la piscina municipal

Import concedit: 5.052,91 €
Per acord de data 17/12/2019


- Per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

Subvenció concedida per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2019.
Concepte: Aigua
Import concedit: 1.197,85 €
Per acord de data 1/10/2019


- Pel 100% dels interessos del prèstec que tenim obert.

Subvenció concedida pel pagament d'interessos de préstecs del SAM, exercici 2019
Import concedit: 1.217,82 €
Per DECRET de data 17/12/2020


- Per fenòmens metereològics

Subvenció concedida per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019.
Concepte: Reparació d'urgència camí a la Cartoixa

Import concedit: 11.292,93 €
Per acord de data 17/12/2019


Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal