Actualitat

10 gen 2021

CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PAES 2020

En data 9 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar concedir les subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa
en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020

A l'Ajuntament de La Morera de Montsant li va correspondre el següent, com diu transcrit literalment: 

Beneficiari:
Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.285,86 euros
Pressupost mínim a executar: 14.761,56 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.023,48 euros

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal