Actualitat

21 des 2022

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

En data 22 de novembre de 2022, per Acord de Junta de Govern, la Diputació de Tarragona va aprovar la subvenció següent a favor de l'Ajuntament de La Morera de Montsant: 
- Subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022

I per Acord de Junta de Govern del dia 13 de desembre de 2022, la Diputació de Tarragona va aprovar dues subvencions més a favor de l'Ajuntament de La Morera de Montsant: 
- Subvenció dels interessos de préstecs 2022.
- Subvenció per la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022.

En data 22 de novembre de 2022, per Acord de Junta de Govern, la Diputació de Tarragona va aprovar la subvenció següent a favor de l'Ajuntament de La Morera de Montsant: 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA, LES TERRES DE L'EBRE I EL BAIX PENEDÉS, 2022
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Servei Auxiliar Administrativa
Pressupost Elegible: 9.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 9.500,00 euros


I per Acord de Junta de Govern del dia 13 de desembre de 2022, la Diputació de Tarragona va aprovar dues subvencions més a favor de l'Ajuntament de La Morera de Montsant, són les següents: 

SUBVENCIO DELS INTERESSOS DE PRÉSTECS 2022
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: BBVA
Pressupost Elegible: 331,61 euros
Despesa mínima a justificar: 331,61 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 331,61 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46202-01

SUBVENCIÓ PER LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS, 2022
Beneficiari:
Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: B I) Adequació digital de l'Ajuntament
Pressupost Elegible: 2.387,33 euros
% concedit: 65,11%
Import concedit: 1.554,33 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: C I)Virtualització del servidor de l'Ajuntament
Pressupost Elegible: 2.744,28 euros
% concedit: 65,92%
Import concedit: 1.809,13 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01

 


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal