Actualitat

02 des 2020

APROVACIÓ NOVES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Arrel de la crisi de la COVID19, la Diputació de Tarragona va publicar uns ajuts, a favor dels Ajuntaments, per tal de fer front a les despeses ocasionades arrel d'aquesta crisi, no subsanables amb altres línies de subvencions.

En data 17 de novembre, per acord de Junta de Govern, s'ha resolt la corresponent a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades corresponent a la Unitat de subvencions i segons la proposta de Cultura.

En el cas de La Morera de Montsant, vam incloure diverses despeses no subvencionades per altres subvencions i necessàries per realitzar els esdeveniments de Festa Major i tot el material necessari per poder obrir la piscina els mesos de juliol i agost, quedant la subvenció de la següent manera:

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Activitats culturals
Pressupost Elegible: 3.948,28 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 3.948,28 euros
Aplicació pressupostària: 2020-2010-330-46209-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Activitats esportives
Pressupost Elegible: 3.051,72 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 3.051,72 euros
Aplicació pressupostària: 2020-2010-340-46209-01


També, hi ha les subvencions que ja són habituals. En aquest cas, la Diputació de Tarragona, en Junta de Govern de 10 de novembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament de La Morera de Montsant, una subvenció destinada a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. 

De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern de la Diputació, per unanimitat acorda el següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.105,40 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal