Actualitat

02 nov 2020

APROVACIÓ D'UNA NOVA SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

El passat dia 27 d'octubre Diputació de Tarragona, aprovava en Junta de Govern, la subvenció per l'any 2020 i les planificacions quadriennals presentades de la quadrienal PAM 2020-2023.

Cada quatre anys, la Diputació de Tarragona convoca les subvencions, anomenades PAM (Pla d'Acció Municipal) en la que totes les entitats públiques de la província de Tarragona, s'hi poden acollir.

Enguany, La Morera de Montsant ha sol·licitat només una subvenció per ajudar a sufragar les depeses corrents, com pot ser l'Energia Elèctrica, manteniment de diversos edificis o instal·lacions al municipi o les pròpies assegurances de l'Ajuntament.

Finalment s'ha aprovat des de la Diputació de Tarragona, per La Morera de Montsant i anualitat 2020:

Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros.

També s'ha fet la distribució provisional pels anys 2021, 2022 i 2023, que ja s'anirà concretant definitivament d'any amb any. 
 

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal