Actualitat

10 gen 2021

APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA D'INTERESSOS DE PRESTECS

Aprovació de la subvenció per l'ABONAMENT DELS INTERESSOS DE L'ANUALS DEL PRÉSTEC DE L'AJUNTAMENT AMB EL BBVA.

Per Junta de Govern del 22 de desembre de 2020, es va aprovar la següent subvenció: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: BBVA
Pressupost Elegible: 931,07 euros
Pressupost Mínim a Executar: 931,07 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 931,07 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-46202-01

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal