Actualitat

02 ago 2022

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O D'INTERÈS PER LA CIUTADANIA , DE CARÀCTER SINGULAR 2022

El dia 26 de juliol, per acord de Junta de Govern, es va concedir la subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular 2022.

A La Morera de Montsant va quedar de la següent manera: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Activitats culturals d'estiu i tardor
Pressupost Elegible: 21.442,00 euros
Despesa mínima a justificar: 15.124,49 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 14.822,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-2010-334-46200-01


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal