Actualitat

22 feb 2022

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ D'INTERESSOS DE PRESTEC 2021

En data 14 de desembre de 2021, la Junta de Govern, ha concedit les subvencions d'interessos de préstecs, convocatòria 2021, i a La Morera de Motnsant li han aprovat: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: BBVA
Pressupost Elegible: 814,69 euros
Pressupost Mínim a Executar: 814,69 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 814,69 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46202-01

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal