Actualitat

03 oct 2022

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE SALUT PUBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES , 2022

Concessió de la subvenció destinada a generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a l'any 2022.

Durant el mes de setembre de 2022, per acord de Junta de Govern, es va concedir la subvenció destinada a generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a l'any 2022.

El dia 20 de setembre, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions abans mencionades. 

A La Morera de Montsant, ha quedat de la següent manera: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros
Despesa mínima a justificar: 6.947,90 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 6.808,94 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Línia 2 - Salut
Pressupost Elegible: 19.023,26 euros
Despesa mínima a justificar: 13.826,94 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 13.550,40 euros
Observacions:
Pel Tipus 2.5. Neteja i desinfecció d'espais públics i equipaments municipals, d’acord amb la convocatòria, no són despeses subvencionables, per import total de 1.815 euros (IVA inclòs), les que corresponen a la xarxa de recollida de brossa de les teulades de l'església.

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic
Pressupost Elegible: 1.000,00 euros
Despesa mínima a justificar: 817,40 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 801,05 euros


08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal