Actualitat

03 oct 2022

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE SALUT PUBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES , 2022

Concessió de la subvenció destinada a generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a l'any 2022.

Durant el mes de setembre de 2022, per acord de Junta de Govern, es va concedir la subvenció destinada a generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a l'any 2022.

El dia 20 de setembre, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions abans mencionades. 

A La Morera de Montsant, ha quedat de la següent manera: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros
Despesa mínima a justificar: 6.947,90 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 6.808,94 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Línia 2 - Salut
Pressupost Elegible: 19.023,26 euros
Despesa mínima a justificar: 13.826,94 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 13.550,40 euros
Observacions:
Pel Tipus 2.5. Neteja i desinfecció d'espais públics i equipaments municipals, d’acord amb la convocatòria, no són despeses subvencionables, per import total de 1.815 euros (IVA inclòs), les que corresponen a la xarxa de recollida de brossa de les teulades de l'església.

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic
Pressupost Elegible: 1.000,00 euros
Despesa mínima a justificar: 817,40 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 801,05 euros

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal