Actualitat

10 gen 2022

ADF LA MORERA DE MONTSANT - SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ

L'ADF, amb la seva voluntat d'anar mantenint i protegint el TM, va sol·licitar una subvenció a Diputació de Tarragona, l'any 2021, la qual va ser concedida

L'ADF, amb la seva voluntat d'anar mantenint i protegint el TM, va sol·licitar una subvenció a Diputació de Tarragona, l'any 2021, la qual va ser concedida.

La subvenció ha consistit amb la neteja de la franja lateral del camí de titularitat municipal, camí de de la Cartoixa a les Planetes. Les característiques de la subvenció són les següents:

Beneficiari: Adf la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: IF - sense silvopasturatge
Pressupost Elegible: 11.475,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.327,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.811,13 euros

També cal mencionar que s'ha sol·licitat una bestreta del 50%.

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal