Actualitat

22 oct 2020

ADEQUACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS

Manteniment dels dos Itineraris saludables (senders locals) de La Morera de Montsant i Arranjament a la tanca del Pla del Torro

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'empara de la RESOLUCIO TES/2920/2019 de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020  per a l'any 2020; dins operació 04.04.01, el nostre municipi ha rebut una subvenció per tal de reaitzar  el manteniment dels dos itineraris saludables del municipi i la substitució de la tanca de protecció, situada al camí d’accés al mirador del Pla del Torro, i al mateix Pla del Torro, en total un tram de 300 ml de pals de fusta.

El finançament d'aquesta subvenció està repartida de la següent manera, un 43% és FEADER i la resta, el 57% correspon al DTES.


http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal