Actualitat

03 mai 2017

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA

A mitjans de l'any passat, la Diputació de Tarragona va convocar unes subvencions excepcionals, "SUBVENCIONS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL" destinades a subvencionar aquelles actuacions que responen a necessitats excepcionals, fora de la programació habitual i que es consideren urgents.
A La Morera de Montsant ens hi vem acollir, sol·licitant subvenció per l'arranjament d'algun tram del Camí d'Scala Dei que estava en molt mal estat, fent que fos fins i tot perillós per la circulació de vehicles.
També es va sol·licitar subvenció per la realització d'un mur - barana de contenció al capdamunt del carrer Obac, protegint d'aquesta manera la circulació de qualsevol vianant o vehicle.

En l'acord que va resoldre la Junta de Govern de la Diputacio de Tarragona el 16 de desembre de 2016, va atorgar a l'Ajuntament de La Morera de Montsant el següent:
- Apartat C: "Despeses de reparació o d'inversió excepcionals i urgents, fora de la programació habitual i que siguin necessàries per a restituir els serveis de titularitat municipal", que és on l'Ajuntament va sol·licitar l'arranjament del camí de La Morera de Montsant a Scala Dei, la quantitat de 2.859,44 €, d'una quantitat a executar de 3.177,16 €. És a dir, un 90% de subvenció.

- Apartat D: "Despeses de reparació o d'inversió excepcionals i urgents, fora de la programació habitual i que siguin necessàries per a evitar riscos provats que afectin als serveis de titularitat municipal", que és on l'Ajuntament va sol·licitar l'execució del mur de contenció, la quantitat de 4.650,88 €, d'una quantitat a executar de 15.640,75 €. És a dir, un 29,70% de subvenció, encara que el pressupost mínim a executar és de 5.813,60 €.


03 mai 2017
 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS DE LA…

18 oct 2017
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA

Aquest any 2017, l'Ajuntament…

03 nov 2017
 

Exposició pública Contaminació Acústica

El passat dia 13…

03 nov 2017
 

CANVI D'APLICATIU DE PREGONS AL MÒBIL!!

Actualment tenim en marxa,…

24 nov 2017
 

RESTA DE SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA

Aquest any 2017, l'Ajuntament…

26 mar 2018
 

CONCESSIÓ DEL PAM DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Concessió del Pla d'Acció…

26 set 2018
 

CONCESSIÓ DEL PAM 2018 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Concessió del Pla d'Acció…

04 des 2018
 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2018

Durant l'any 2018, l'Ajuntament…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal